Odluka o sniženju cena

(poslednje izmene 29.04.2022. godine)

Dana 29.04.2022. godine, direktor preduzeća TR “Power Bike” Leskovac, donosi

ODLUKU

o sniženju cena dela prodajne ponude

 

U periodu od 01.05.2022. godine do 31.05.2022. godine snizili smo cene odredjenim proizvodima iz sledećih kategorija:

Cene su snižene u maloprodajnim objektima Power Bike kao i na web sajtu kompanije na adresi powerbike.rs

Svi artikli kojima smo snizili cene posebno su obeleženi kao i tačan iznos popusta u dinarima i procentualno.

Na sajtu je jasno naznačena STARA CENA i trenutna snižena cena (crvenom bojom).

U sve cene je uračunat PDV.

×